La Cambra de Comerç i Indústria de Lleida es regeix per una legislació específica que es concreta en la Llei de cambres 

A banda, les quotes camerals també estan subjectes a legislació específica.

Amb tot, en un futur immediat, està prevista la revisió, redacció i aprovació de una nova llei de cambres.

 
ajudes_eu_banner_2017
contacte_merxe_bove
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida