La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida és una corporació de dret públic que es regeix per la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.


Ús correcte del web

L'usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web, els continguts i els serveis, d'acord amb la Llei, aquesta Nota legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il·lícits o que lesionin els interessos o drets de tercers. L'usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori a d'altres usuaris. L'usuari proporcionarà, sempre que se li demani, dades d´identificació exactes i certes.


Propietat intel·lectual i enllaços externs

Aquest lloc web pot ser enllaçat des d'altres llocs webs sense cap autorització prèvia de la Cambra.

No s'autoritza a reproduir, copiar o modificar qualsevol dels continguts (textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius) presentats en aquest lloc web, per fer-ne un ús públic, sense l'autorització prèvia de la Cambra.

La Cambra declina tota responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d'informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret. La Cambra s'exonera de tota responsabilitat del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pot accedir així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.


Compromís de protecció de dades i de compliment de la LSSICE

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, la Cambra us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu quan empleneu qualsevol dels formularis d'aquest lloc web, es recolliran en un fitxer la responsable del qual és la Cambra, i serà tractat per les finalitats informades previament a cadascún dels formularis. Aquestes dades de caràcter personal no seran cedides a tercers, sense haver-hi informat prèviament a qualsevol dels formularis. Vostè podrà en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició  dirigint-se a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida, c/ Anselm Clavé 2, tel. 973 23 61 61.

Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d'1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.

 
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida