La Cambra de Comerç de Lleida assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Consulteu els documents de convocatòria i els seus anexos per obtenir més detalls:

internacional

Internacionalització

Programa: Missió Comercial a Malasia i Vietnam. del 30 d'octubre al 3 de novembre
Data de publicació: 31/07/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 17/08/2017 i 08/09/2017

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1
Descàrrega Annex 2
Descàrrega Annex 3
Manual d'operacions bàsiques

20170704101344

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 04/07/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 04/07/2017 i 31/12/2017

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Anexos

20170704101344

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a Emprenedors
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 04/07/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 04/07/2017 i 31/12/2017

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Anexos

Logo_Xpande_pymes_205x101

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l\'expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores:·FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 28/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1 - Característiques del Servei
Descàrrega Annex 2 - Conveni de Participació
Descàrrega Annex 3 - Sol·licitut de Participació
Descàrrega Annex 4 - Despeses Elegibles i Justificacions

Logo_Xpande_digital_205x101

Internacionalització i TIC

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d\'acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement· de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 28/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1 - Conveni Participació
Descàrrega Annex 2 - Sol·licitut Participació
Descàrrega Annex 3 - Despeses Elegibles i Justificacions

Logo_TicCamaras_205x101

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport·a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació:·28/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017·


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i Annexos

Logo_InnoCamaras_205x101

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació: 28/06/2017·
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1: Adreces de presentació
Descàrrega Annex 2: Conveni DECA Empreses
Descàrrega Annex 3: Declaració Jurada empresa sol·licitant
Descàrrega Annex 3 - Sol·licitut de Participació
Descàrrega Annex 4: Document de projecte i despeses elegibles
Descàrrega Annex 5 Continguts Mínims de diagnòstic

20170629091111

Turisme

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes·i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida·i Cámara de España
Data de publicació:·29/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/07/2017 i 15/12/2017·


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d\'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació: 29/06/2017·
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/07/2017 i 15/11/2017


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Actuacions de Sensibilització i Informació

Internacional

Programa: Activitats amb l'objectiu de fomentar la cultura de la internacionalització entre les empreses i altres activitats amb la finalitat de facilitar informació a les empreses per a un millor desenvolupament dels seus processos d'Internacionalització.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Adreçat: Petites i mitjanes empreses i autònoms