Dinamització del comerç - Cambra de Comerç de Lleida

Des del Department de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Lleida treballem per fer del comerç una activitat competitiva i vertebradora del territori. El nostre objectiu és ajudar a mantenir el correcte equilibri entre els diferents models de comerç.

La dinamització comercial pretén avaluar quins són els potencials que té una zona comercial i per tant dissenyar serveis i productes que li donin valor afegit. Igualment s'ha de valorar els problemes i deficiències que té, i treballant conjuntament per trobar-hi solucions. En definitiva, es tracta de treballar per reforçar els seus punts forts i solucionar els seus punts febles, per tal de fer-ne una estructura "conjuntament" competitiva.

En aquest sentit, portem tasques dinamitzadores com poden ser:

· Desenvolupar jornades tècniques en comerç interior.
· Estudiar ofertes i demandes de col·laboració per la creació de projectes dinamitzadors.
· Donar suport tècnic als municipis i associacions de comerciants.
· Impulsar el comerç electrònic.
· Promoure la borsa de dependents de Comerç.
· Aportar formació de valor afegit en matèria de Comerç Interior.

 
ajudes_eu_banner
contacte_dinamitzacio_blanca2
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida