Agenda - Curs Tancament fiscal i comptable de l'exercici - Cambra de Comerç de Lleida