- Jornada 3D Print: La nova revolució industrial. - Cambra de Comerç de Lleida