CLÚSTERS - Cambra de Comerç de Lleida

DINAMITZACIO_CLUSTERSLa Cambra de Comerç de Lleida té com a objectiu impulsar nous sectors industrials emergents que ajudin a diversificar els sectors industrials actuals; així doncs,  existeix la voluntat i el compromís de promoure, dinamitzar i coordinar la creació d'aquells clústers que puguin representar una fortalesa i avantatge competitiu pel territori, contribuint d’aquesta manera a:

• Augmentar la productivitat de les empreses 
• Impulsar la innovació i incrementar la competitivitat
• Creació de noves empreses i/o iniciatives
• Dinamització econòmica del territori 

En aquest sentit, destaca l’impuls del Clúster de Bioproductes de les Terres de Lleida LLEIDABIOTECH. http://www.lleidabiotech.com.

La missió de LleidaBiotech és desenvolupar un clúster d’indústries de bioproductes capdavanteres a nivell internacional, en la producció i transformació de la biomassa en bioproductes, i afavorir el desenvolupament econòmic de Lleida com una bioregió que aposta per l’eco-innovació.

Els objectius del clúster són: 
• Fomentar la creació d’empreses de bioproductes 
• Connectar la comunitat de bioindústries de la regió i fomentar la col·laboració amb els centres de recerca 
• Facilitar serveis d'informació 
• Promoure la realització de projectes dins de l’àmbit dels bioproductes 
• Promoure la R+D+i en l’àmbit dels bioproductes 
• Liderar la promoció i difusió del clúster a nivell nacional i internacional