La Cambra de Comerç de Lleida assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Consulteu els documents de convocatòria i els seus anexos per obtenir més detalls:
AJUTS ANY 2019


20170704101344

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 08/04/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/04/2019 i 31/12/2019

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Anexos

20170629091111

Turisme

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes·i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida·i Cámara de España
Data de publicació:·17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 01/12/2019 a les 16.00h, o fins exhaurir pressupost.


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Logo_Xpande_pymes_205x101

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l'expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores:·FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Logo_Xpande_digital_205x101

TIC en l'àmbil de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d'acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement· de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds:
Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Logo_InnoCamaras_205x101

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds:
Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.


Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Logo_TicCamaras_205x101

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport·a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida
Data de publicació: 17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds:
Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.


Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i Annexos


AJUTS ANY 2018


20170629091111

Turisme

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes·i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida·i Cámara de España
Data de publicació:·28/09/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/10/2018 a les 9.00h i el 15/12/2018 a les 17.00h·


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació: 30/07/2018·
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/08/2018 i 15/11/2018


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

 

Logo_Xpande_pymes_205x101

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l'expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores:·FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 26/06/2018
Inici de presentació de sol·licituds: 11/07/2018 a les 8.30h

Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Llista d'admesos a Xpande 2018

Logo_Xpande_digital_205x101

TIC en l'àmbil de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d'acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement· de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 26/06/2018
Inici de presentació de sol·licituds: 11/07/2018 a les 8.30h

Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Llista d'admesos a Xpande digital 2018

Logo_InnoCamaras_205x101

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 24/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2018 a les 12.00h i el 15/12/2018 a les 14.00h o fins esgotar pressupost.


Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Logo_TicCamaras_205x101

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport·a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida
Data de publicació:·24/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2018 a les 12.00h i el 15/12/2018 a les 14.00h o fins esgotar pressupost.


Enllaç a la Seu Electrònica per fer les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i Annexos

20170704101344

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Anexos

20170704101344

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a Emprenedors
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Anexos
AJUTS ANY 2017


Logo_Xpande_pymes_205x101

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l'expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores:·FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 28/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1 - Característiques del Servei
Descàrrega Annex 2 - Conveni de Participació
Descàrrega Annex 3 - Sol·licitut de Participació
Descàrrega Annex 4 - Despeses Elegibles i Justificacions

Llista d'admesos a Xpande 2017

internacional

Internacionalització

Programa: Missió Comercial a Malasia i Vietnam. del 30 d\'octubre al 3 de novembre
Data de publicació: 31/07/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 17/08/2017 i 08/09/2017

Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1
Descàrrega Annex 2
Descàrrega Annex 3
Manual d\'operacions bàsiques

Logo_Xpande_digital_205x101

Internacionalització i TIC

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d\\\'acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement· de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España
Data de publicació: 28/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria

Descàrrega Annex 1 - Conveni Participació
Descàrrega Annex 2 - Sol·licitut Participació
Descàrrega Annex 3 - Despeses Elegibles i Justificacions

Llista d'admesos a Xpande Digital 2017

Logo_TicCamaras_205x101

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport·a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida i Generalitat de Catalunya.
Data de publicació:·28/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/07/2017 i 01/12/2017·


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i Annexos

Llista d'admesos a TICCámaras 2017

20170629091111

Turisme

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes·i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida·i Cámara de España
Data de publicació:·29/06/2017
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/07/2017 i 15/12/2017·


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d\\\'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació: 29/06/2017·
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/07/2017 i 15/11/2017


Enllaç a la Seu Electrònica amb la Convocatòria i les Inscripcions

Descàrrega Convocatòria i annexos

 

Actuacions de Sensibilització i Informació

Internacional

Programa: Activitats amb l\'objectiu de fomentar la cultura de la internacionalització entre les empreses i altres activitats amb la finalitat de facilitar informació a les empreses per a un millor desenvolupament dels seus processos d\'Internacionalització.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Adreçat: Petites i mitjanes empreses i autònoms

 

 

AJUTS ANY 2016

Plan de Apoyo al Comercio Minorista (PACM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació: 22/08/2016·
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 05/09/2016 i 10/11/2016


Convocatòria