Bonificacions Fundació Tripartita - Cambra de Comerç de Lleida

tripartita

Cada any, les empreses paguen una quota de formació que, a través de la Fundació Tripartita, s'utilitza per a formar els treballadors de la pròpia empresa per ampliar coneixements, reciclar-se i ser més eficaços en el lloc de treball.

Part o en la seva totalitat, l'import de la factura es pot deduir d'aquest fons a través dels TC's de la Seguretat Social.

Aquest fons és anual, això vol dir, que si a final d'any no s'ha gastat, els diners es perden, no es poden acumular per cap any més.

Requisits:

Només es poden bonificar els treballadors que cotitzin per formació professional i estiguin assalariats en el Règim General de la Seguretat Social.

No es poden bonificar els treballadors autònoms, treballadors de l'Administració Pública o els treballadors d'empreses que el seu capital estigui vinculat amb l'Administració Pública.

Es pot bonificar tota acció formativa que tingui un mínim de 6 hores.

Servei que ofereix la Cambra:

La Cambra ofereix el servei de tramitacions de bonificacions gratuïtament amb la condició que se sol·liciti amb 2 dies d'antel·lació a la data d'inici del curs.

Més informació

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
contacte_tramits_gemma
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida