Recuperació de l'IVA - Cambra de Comerç de Lleida

internacional_recuperacio_ivaActualment i cada cop més, les empreses s'internacionalitzen i es desplacen a d'altres països per a la prospecció de mercats, recerca d'importadors per als seus productes, compra de matèries primeres, transferència de tecnologia, etc. Durant el desenvolupament d'aquests viatges, les empreses han de fer front a l'impost del valor afegit de diversos serveis rebuts: serveis logístics d'hotel, avió, taxis, intèrprets, estands a fires entre altres.

Descripció del servei
L'objectiu de la Cambra de Comerç és el de facilitar i agilitzar les operacions internacionals a les empreses, facilitant-ne la promoció i la gestió, ajudant en el seu procés d'expansió i també potenciant la seva internacionalització. Mitjançant aquest servei les empreses poden recuperar les càrregues de l'IVA davant administracions d'hisenda europees i d'alguns països tercers, reduint així els costos i millorant els seu compte d’explotació, i conseqüentment, la seva competitivitat.

Metodologia
Inicialment, l'empresa interessada haurà de complimentar, juntament a la sol·licitud del servei, dos documents requerits per l'Agència Tributària, els quals es presentaran un sol cop:
• Autorització de representació, per a què la Cambra o els seus col·laboradors siguin autoritzats a actuar per via electrònica en nom de l'empresa sol·licitant del servei.
• NOTIVANOR; document que dóna poders a la Cambra o els seus col·laboradors per tramitar electrònicament notificacions d'IVA No Residents. Aquesta certificació haurà de ser legalitzada per un notari, o bé es podrà atorgar amb el certificat digital de l'Agència Tributaria. Per ser vàlides per a la recuperació de l'IVA, en les factures originals de les despeses internacionals haurà de constar-hi la raó social de l'empresa i les seves dades fiscals (direcció i NIF). Els documents anteriors s'hauran de presentar a la Cambra de Comerç de Lleida, on els tècnics d'internacionalització revisaran la documentació i en procediran a la tramitació. La data màxima de presentació de la documentació serà el 15 de maig de l'any següent a la meritació de l'impost.

A qui va adreçat
• Empreses de transport internacional.
• Empreses exportadores que es desplacen a l’exterior freqüentment.
• Institucions que habitualment realitzin desplaçaments de promoció internacional.

Beneficis que aportem
• Assessorament sobre els conceptes recuperables de forma que l'empresa no ha de perdre temps en aquesta qüestió i els tècnics de la Cambra s'encarreguen de la complexa tramitació.
• Un únic interlocutor amb una única llengua, així s'agilitza tot un procés que d'altra manera seria molt costós i feixuc per a l’empresa.
• Equilibri el seu compte de resultats. No deixi perdre per un tràmit burocràtic uns diners que li pertoquen i que poden augmentar directament el benefici de la seva empresa.

 
Eleccions Cambra 2019
Contacte_internacinal_Galindo
CONTACTE
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida
Arxius d'IVA
Enllaços relacionats Internacional

  • 05.06.2019 - 05.06.2019 <