Informes Comercials - Cambra de Comerç de Lleida

informacio_financeraTot sovint en les relacions empresarials resulta de gran utilitat disposar d'informació exhaustiva, actualitzada i veraç d'una determinada empresa.

La Cambra de Comerç li ofereix la possibilitat de sol·licitar l'informe comercial d'una empresa per conèixer la seva activitat econòmica i financera, ja sigui una empresa nacional o bé estrangera.

Quina informació obtindré?
 Informació Registral:
 Principals administradors
· Els actes del registre mercantil
· Els articles de premsa.

 Informació Comercial i Financera:
· Balanç i comptes de resultats
· Avaluació de riscos
· Patrimoni i solvència

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
contacte_compet_Escales_
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Enllaços relacionats competitivitat

No current events.