Eficiència energètica - Cambra de Comerç de Lleida

competi_foto_Eficiencia_EnergeticaLes polítiques de millora continua suposen la cerca d'eficiència en tots els processos empresarials per optimitzar les despeses i augmentar els beneficis. Les mesures d’eficiència energètica poden resultar un factor clau per esdevenir més competitius, amb un impacte important en els comptes de l’empresa.

Descripció del servei

ESTALVI ESTRATÈGIC + RACIONALITZACIÓ ENERGIA = EFICIÈNCIA

El servei d'Eficiència Energètica us ofereix diferents fórmules per incidir en l'optimització de la vostra despesa energètica, permetent identificar punts febles de la vostra gestió de l'energia i concretar accions amb l'objectiu final de reduir despeses i costos específics, bé a través de la contractació de serveis específics que incideixen en aspectes molt concrets o bé ajudant a elaborar un "Pla d'Estalvi Energètic".

Serveis disponibles
• Selecció de proveïdors energètics
La Cambra de Comerç de Lleida actua com a consultor independent per ajudar-vos en la selecció i contractació del subministrament energètic buscant la reducció dels costos.

• Control de la despesa energètica
Realitzem la gestió comptable dels consums energètics de la vostra empresa i us facilitem indicadors i alertes energètiques per a un major control i seguiment de la situació energètica del vostre negoci.

• Tramitació d’ajuts energètics
Us informem de les convocatòries d’ajuts que les administracions públiques disposen en matèria d’estalvi, eficiència i energies renovables que s’adeqüen millor a les actuacions i inversionsexecutades per la vostra empresa. A més, preparem la documentació requerida i ens encarreguem de tramitar-la i fer-ne el seguiment.

• Programa d'Estalvi Energètic

Posem al vostre abast diferents eines i opcions per dissenyar una veritable proposta a mida de mesures d'estalvi energètic
Opció 1. Preauditoria energètica:
permet identificar les principals mesures d'estalvi que cal aplicar per avançar en una gestió eficient. Especialment indicada per a empreses sensecapacitat financera d'executar una auditoria energètica global.
Opció 2. Auditoria energètica:
realitzem un anàlisi minuciós i en profunditat del comportament energètic de l’empresa a tots els nivells, i establim un Pla de Mesures d’Estalvi Energètic concret i pautat.
Opció 3. Implantació del sistema de gestió energètica (ISO 50001:2011):
en base a la norma 50001, s'implantarà un sistema de gestió energètica que garanteixi una major eficiència en tots els processos i la reducció sostinguda dels costos energètics. Orientada a les empreses que volen aconseguir una posició de lideratge en el seu sector.

A qui va adreçat
• Qualsevol empresa que desitgi millorar la seva competitivitat adoptant mesures que permetin reduir costos energètics.

Beneficis que aportem
• Facilitem un estalvi global a l’empresa a l’establir mesures de reducció dels costos energètics actuals, contribuint a un augment de la competitivitat empresarial.
• Desenvolupem eines d’eficiència empresarial que ajudaran a la reassignació de recursos econòmics en àrees estratègiques de l’empresa (innovació, comercialització, etc.)
• Ajudem a millorar el posicionament i la imatge mediambiental de l’empresa, així com el seu compromís amb la sostenibilitat.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
contacte_EMPRENEDOR
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Enllaços relacionats competitivitat

No current events.