Eleccions Camerals 2019 - Cambra de Comerç de Lleida

Candidatures desistides i candidats electes - Acta Junta Electoral Territorial de Lleida (30/04/2019)
(30 d'abril 2019)

Acta de proclamació de candidats i electes a sufragi i organitzacions empresarials.
(11 de març 2019)

 


Instruccions per les Eleccions Camerals 2019:

D'acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres de Comerç, posem a la vostra disposició els següents documents:

1. Model normalitzat de presentació de candidatura per sufragi dels electors (per a societats i autònoms)

2. Model normalitzat de presentació de candidatura per Organització Empresarial

3. Model normalitzat de presentació de candidatura per empreses de major aportació

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Com a resum i a efectes informatius (*) el calendari electoral és el següent:

- Del 12/2/2019 al 25/2/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

- Des de el dia 9/05/2019 fins el dia 15/05/2019  (ambdós inclosos) es podran presentar les candidatures d'empreses de major aportació.

Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

- De les 9.00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 9.00 h.: Votacions electròniques.

- De les 10.00 h. a les 18.00 h. del 08/05/2019: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en Carrer Anselm Clavé 2, de Lleida.

Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica o en el telèfon 973.23.61.61.

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa


Més informació

Informació institucional
Eleccions camerals 2019
A/e:
Telèfon: 973.23.61.61

 
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida