Pla estratègic - Cambra de Comerç de Lleida

Innovacio_pla_estrategicLes empreses han d’estar en constant evolució, per adaptar-se eficientment als canvis i a les exigències del mercat. Les amenaces i oportunitats sorgeixen i les empreses han d’actuar ràpidament per evitar una pèrdua de competitivitat. Sovint, la detecció d’oportunitats i la seva implementació no són fàcils, hi ha moltes idees i projectes possibles, però cal escollir els que resultin clau pel futur del negoci, i dissenyar i desenvolupar una estratègia per portar-los a terme.

Descripció del servei
El servei ofert per la Cambra de Comerç es basa en l'elaboració d’un pla estratègic que us permetrà identificar noves oportunitats empresarials, seleccionar-les seguint criteris d'eficiència i dissenyar un pla específic d'implementació.

 

Metodologia
Fase 1. Anàlisi DAFO. Comprensió de la situació i entorn competitiu de l’empresa.
Fase 2. Diagnosi. Identificació d'oportunitats de negoci: El tipus d'innovació a realitzar estarà en funció del tipus de mercat de cada empresa, dels seus productes o serveis, de la forma de treball (processos) o fins i tot segons el model de negoci.Redefinició de l'empresa: missió i visió de l’empresa futura i l’estratègia d’innovació.
Fase 3. Generació d’idees. Identificació i selecció de mesures i projectes d’innovació que connectin les oportunitats amb la realitat de l'empresa.
Fase 4. Objectius estratègics. Determinació dels objectius estratègics que l’empresa vol aconseguir.
Fase 5. Elaboració d’un pla d'actuació. Programació de les estratègies i de les actuacions a realitzar per aconseguir els objectius proposats, establiment de calendari i previsió de recursos necessaris per a concretar i materialitzar els projectes que ens aportaran major competitivitat.

A qui va adreçat
• Qualsevol tipus d’empresa motivada per millorar la seva competitivitat, amb independència del seu tamany o sector.

Beneficis que aportem
• Ajudem a conèixer millor la realitat de l’empresa a través d’un anàlisis integral i minuciós del negoci actual i del sector on s’actua.
• Proveïm a l’empresa d’informació rellevant que li permetrà anticipar-se als canvis en el mercat i el sector, així com detectar noves oportunitats de negoci.
• Identifiquem els punts dèbils del seu negoci.
• Facilitem l’elaboració d’un document a partir del qual els responsables de l’empresa podran fixar l’estratègia a seguir en els propers anys.
• Establim els criteris clau d’implementació de les estratègies i accions a seguir, facilitant el procés de concreció de la idea a l’acció, generant un clar augment de la competitivitat de l’empresa.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Arxius de pla estratègic