Producció d'idees competitives - Cambra de Comerç de Lleida

innovacio_idees_competitivesEn un món de reptes com l’actual, l’empresa ha de reinventar-se, innovant i millorant per tal de no perdre posicions en el mercat. Innovar no va lligat a les grans empreses: tots podem innovar.

Qualsevol idea que ens permeti millorar la nostra eficiència i competitivitat, pot ser innovació, ja sigui en el canal de distribució, de venda, d'atenció al client, de producció, etc.

La Cambra de Comerç de Lleida us acompanya en el camí per identificar aquestes oportunitats de millora i us ajuda a definir un pla concret d'actuació per desenvolupar-les.

L’objectiu del servei és aconseguir que els membres de l’empresa defineixin l’estratègia d’innovació que més els convé, identifiquin una cartera de projectes d’innovació i realitzin un pla d’acció.

Descripció del servei

El servei de "Producció d'idees competitives" es concreta en diverses sessions de treball, que s’organitzen en dos modalitats diferents segons les necessitats de l’empresa.

* Sessions individuals (in company): es porten a terme a l’empresa i amb la participació de l’equip que la direcció consideri -persones que han de jugar un paper important en el procés d’innovació de l’empresa-. Permet flexibilitat horària i comoditat. Permet integrar comandaments intermedis en les decisions (motivació).

* Sessions intersectorials (a la Cambra): es porten a terme a la Cambra en companyia d’altres empreses de sectors diferents. Aporten una visió intersectorial. Permeten creació de sinèrgies (networking).

Metodologia

La "Producció d'idees competitives" es porta a terme en tres jornades de tres hores de durada, entre les quals, els participants hauran de realitzar les tasques assignades, amb la tutoria individualitzada del consultor, per tal d’assolir l'objectiu de crear un portfoli d'idees i projectes innovadors.
Sessió 1.
Anàlisi de la situació competitiva. Reflexió sobre estratègies possibles.
Sessió 2.
Identificació d’objectius i estratègies d’innovació.
Sessió 3.
Generació, selecció i estructuració de projectes d’innovació. 

A qui va adreçat
• Qualsevol tipus d’empresa motivada per millorar la seva competitivitat, amb independència del seu tamany o sector.

Beneficis que aportem
• Ajudem a la visió de noves perspectives a través de la identificació de noves realitats i tendències.
• Contribuïm a la millora del plantejament empresarial actual generant el conseqüent augment de la competitivitat.
• Assegurem una major eficiència i eficàcia per seleccionar les millors idees gràcies a les eines utilitzades durant les sessions.
• Facilitem la planificació de projectes a curt, mig i llag termini.
• Generem un procés basat en la personalització del servei de manera que cada empresa obté el seu propi full de ruta individualitzat.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Arxius d'idees competitives