R+D+empresa - Cambra de Comerç de Lleida

innovacio_RDLa R+D (recerca i desenvolupament) s'ha revelat com una eina clau per a què les empreses mantinguin el seu nivell de competitivitat en un mercat canviant i exigent: aconseguir noves aplicacions, nous productes, noves matèries primeres, més rendiment, etc.

En la majoria dels casos la recerca bàsica es desenvolupa en universitats i centres tecnològics, però cal treballar per a què aquest coneixement surti a l'exterior i s’apliqui a l’empresa, amb l’objectiu d’aprofitar les oportunitats que en resultin.

El servei de "R+D+EMPRESA" es basa en desenvolupar projectes col·laboratius entre empreses i universitats / centres de recerca especialitzats.

 

 

 

Descripció del servei
El servei de "R+D+EMPRESA" suposa un procés de reflexió estratègica empresarial a través del qual es detecten possibilitats de millora i oportunitats d'innovació que aportaran major competitivitat en el mercat.

La Cambra de Comerç de Lleida ofereix la seva xarxa de contactes per localitzar el centre tecnològic més adient per atendre / resoldre les necessitats de R+D aplicada de l’empresa.

Metodologia
• Treball conjunt amb l'empresa per detectar necessitats i/o oportunitats d'innovació.
• Localització dels centres tecnològics més adients, en funció del sector i tipus de R+D.
• Anàlisi tècnic de viabilitat del projecte de R+D aplicada.
• Elaboració d'un informe de resultats de R+D.
• Disseny d'un esbós de Pla d'Acció.

A qui va adreçat
• Qualsevol tipus d’empresa interessada en millorar els seus processos i productes, independentment del sector, disposada a implementar la recerca desenvolupada en centres tecnològics i/o universitats.

Beneficis que aportem
• Facilitem l’accés a una informació de màxim nivell que permetrà conèixer les tendències del sector cap a estudis, patents...
• Aportem una perspectiva i visió científica de la seva activitat empresarial.
• Desenvolupem la possibilitat d’enriquir la seva cadena de valor i orientar-se cap a noves oportunitats empresarials.
• Creem un networking d’innovació a l’empresa aportant el contacte amb investigadors.
• Reduïm la dificultat associada a la implementació d’accions d’innovació mitjançant l’estructuració d’un primer pla d’acció.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Arxius R+D+E