INFRAESTRUCTURES - Cambra de Comerç de Lleida

DINAMITZACIO_INFRAESTRUCTURESLa Cambra de Comerç de Lleida porta a terme una tasca activa de defensa de l'execució d'infraestructures clau per al desenvolupament i equilibri del territori: xarxes viàries i ferroviàries, aeroports, infraestructures logístiques, infraestructures de telecomunicacions, etc.

La Cambra té com a tasca prioritària actuar de “lobby” davant de les Administracions per tal de defensar les infraestructures existents a la nostra demarcació que poden ser prioritàries per l’interès econòmic i social de les nostres terres i proposar la realització de noves infraestructures necessàries pel desenvolupament de les comarques lleidatanes.

La Cambra duu a terme:

· Gestions davant els organismes corresponents de la Generalitat i de l’Administració Central per la millora de les infraestructures de la nostra demarcació. 

· Promou estudis, informes i peticions per la millora dels serveis públics i de qualsevol infraestructura que representi una potenciació de l’activitat econòmica de les nostres terres.

Aquest treball des de la Cambra respon de forma clara i directa al compromís institucional de contribuir a millorar la competitivitat del teixit empresarial de les terres de Lleida.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida