XARXES CAMERALS - Cambra de Comerç de Lleida

Per poder coordinar i endegar projectes conjunts, les cambres de comerç d'una determinada zona geogràfica estan representades per agrupacions de cambres, que actuaran també com a nexe entre les cambres 'una mateixa o diferent agrupació.

A continuació exposem les diferents agrupacions camerals i els seus portals webs, en els què podreu accedir a totes les cambres de comerç que hi estan associades i informar-vos dels diferents serveis i activitats organitzades de manera conjunta:

cambres_logos

 

Consell de Cambres de Catalunya
(Agrupació de totes les cambres de comerç de Catalunya)Cámara de España
(Agrupació de totes les cambres de comerç d'Espanya)Eurochambres
(Agrupa més de 1.200 cambres de comerç europees, representant els interessos de més de 14 milions d'empreses europees)International Chamber of Commerce
(La International Chamber of Commerce és la màxima autoritat cameral. Des de la seva fundació l'any 1919 el seu criteri d'actuació ha estat la defensa i promoció del lliure mercat i l'empresa privada)


AICO
(Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç)

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida