Tramitació integral de documents per a l'exportació - Cambra de Comerç de Lleida

internacional_Tramitacio_IntegralEn algunes ocasions, les autoritats duaneres dels països de destí exigeixen que determinats documents hagin de ser tramitats en diferents organismes, fet que els fa complexos i costosos.

Conscient d’aquesta problemàtica, la Cambra us ofereix el servei de tramitació integral de documents per a l’exportació.

Descripció del servei
A través d'aquest servei la Cambra l’assessorarà sobre els tràmits documentals que ha de dur a terme en cada exportació, i s’encarregarà de la legalització amb els organismes que correspongui (Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Ministeri d’Afers Exteriors, consolats, etc.).

 

Metodologia
Fase 1. Assessorament i preparació dels documents. Mitjançant el nostre personal especialitzat us indicarem quina és la documentació a preparar i com s’ha de presentar segons el tipus d’operació comercial i el país on es faci l’operació.
Fase 2. Tramitació i legalització dels documents. Ens encarreguem de que els seus documents siguin legalitzats per tots aquells organismes que les autoritats duaneres del país del seu client requereixin.
Fase 3. Lliurament dels documents. Un cop legalitzats els documents, retornem la documentació a l’empresa.

A qui va adreçat
• Empreses que necessiten suport professional especialitzat en l’elaboració de documents d’exportació.
• Empreses exportadores, principalment a tercers països, que busquen agilitzar els seus processos de gestió documental.

Beneficis que aportem
• Fem fàcil i senzilla la gestió en mercats exteriors, deixant de ser un obstacle a la internacionalització de la empresa.
• Oferim un assessorament previ a la realització de l’operació, simplificant les mesures correctores a realitzar per esmenar les deficiències documentaries i els riscs inherents en l’operació.
• Facilitem la labor de relació amb totes les entitats, organitzacions i institucions que participen al llarg de l’operació.
• Generem un estalvi en despeses d’enviament i desplaçaments.
• Assegurem el bon funcionament de l’operació comercial i el compliment de la normativa vigent gràcies a l’assessorament de professionals experimentats.
• Creem un sistema àgil, ràpid i còmode per l’empresa, ja que la Cambra es el seu únic interlocutor.

 
Eleccions Cambra 2019
Contacte_internacinal_Galindo
CONTACTE
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida
Arxius de Tramitació Integral
Enllaços relacionats Internacional

  • 05.06.2019 - 05.06.2019 <