Recobrament d'impagats - Cambra de Comerç de Lleida

internacional_Recobrament_impagatsEn algunes ocasions, tot l’esforç que a les empreses els comporta aconseguir una comanda internacional pot ser inútil si el client no vol o no pot pagar. El més habitual és, que després de reclamar el pagament de forma reiterada, l’empresa opti per emprendre la via judicial o bé desisteixi si les despeses que s’haurien d’assumir són elevades.

 

Descripció del servei
El servei de "Recobrament Internacional d’Impagats" és una opció de cobrament prèvia a la via judicial. Mitjançant una investigació preliminar sobre l’empresa deutora i a través d’una xarxa internacional d’agents de cobrament que es personen a les instal·lacions dels deutors, es duen a terme gestions de recobrament tenint en compte la legislació d’ambdós països.

 

Metodologia
• Un cop l’empresa facilita tota la documentació requerida, la Cambra elabora un informe sobre la situació de l’impagament que lliura als agents del país corresponent.
• L’agent responsable realitza una investigació per conèixer la situació financera de l’empresa i avalua les possibilitats reals de cobrar.
• Posteriorment, s’inicia el procés de gestió de cobrament mantenint l’empresa creditora informada en tot moment. Gràcies a la presència física en el mercat, el coneixement de les lleis locals i la utilització del mateix idioma, s’aconsegueix una major força de negociació.

A qui va adreçat
• Empreses que tinguin dificultats per aconseguir el cobrament d’operacions en mercats internacionals.

Beneficis que aportem
• Evitem haver d’incórrer en processos judicials llargs i costosos per al cobrament de les factures pendents.
• Assegurem una major efectivitat en les gestions realitzades gràcies a l’accés a informació privilegiada sobre el deutor.
• Facilitem un augment del poder de negociació de l’empresa gràcies a la presencia física en el país del deutor i al coneixement de la legislació i idioma local.
• Garantim resultats: si no recobrem no cobrem.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Arxius de Recobrament
Enllaços relacionats Internacional