Notes Sectorials - Cambra de Comerç de Lleida

interna_notes_sectorialsUna de les tasques més importants que ha de realitzar una empresa quan decideix obrir un nou mercat és l'obtenció de tota aquella informació que li permet decidir si a priori un mercat és o no interessant pels seus productes o serveis. 

Descripció del servei
Gràcies a la nostra experiència i coneixements en fonts d'informació internacional, la Cambra pot accedir de forma ràpida i eficaç a informació real i concreta d'aquells aspectes més importants del seu sector en el mercat objectiu. 

Amb el servei de Notes Sectorials, la Cambra li facilitarà tota aquella informació que per vosté és imprescindible conéixer d'un mercat determinat (barreres comer-cials, tràmits, documentació, homologacions, estadís-tiques, clients potencials, etc.).Metodologia
1. A través d’un formulari de sol·licitud, l’empresa detalla quina és la informació que desitja conéixer.
2. La Cambra consulta les diverses fonts d’informació a les que té accés i elabora la nota sectorial.

A qui va adreçat
• Empreses que es vulguin introduir en nous mercats.
• Empreses que vulguin consolidar la seva presència en un mercat.

Beneficis que aportem
• Assegurem l’eficàcia de la informació aportada.
• Contribuïm a l’estalvi de temps i diners que comporten en la recerca d’informació i contactes.

 

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Enllaços relacionats Internacional