Servei de Creació d'Empreses - Cambra de Comerç de Lleida

competitivitat_creacio_empreses

El Servei de Creació d’Empreses té com a finalitat difondre la cultura d'empresa, promoure l’esperit emprenedor, fomentar la creació de l’activitat empresarial i donar suport a la consolidació de la microempresa, així com als treballadors o treballadores autònoms i a les persones emprenedores.

Aquesta àrea, està formada per administratius i tècnics, que donen servei i assessorament als nous empresaris, ajudant-los a donar els primers passos per iniciar el seu projecte de negoci.

Des d'aquest servei, es dóna suport a l'emprenedor en l'elaboració del Pla d'Empresa com a instrument clau per a analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial.

 

 

Descripció del servei

Assessorament i suport als emprenedors en l'anàlisi de tots els conceptes claus a l'hora d'engegar un projecte empresarial, des de la idea (disseny de producte/servei- procés) fins la forma jurídica, recursos necessaris, fonts de finançament, tipus de mercat, normatives específiques, etc., amb l'objectiu de conèixer i analitzar la viabilitat del projecte empresarial.

Serveis específics
• Elaboració del Pla d'Empresa
Donada la complexitat de preveure i definir les diferents variables, el Servei de Creació d'Empreses dóna suport en l'elaboració d'aquest document base que reculli l'essència del projecte empresarial: disseny del propi producte/servei, elaboració d'un estudi de mercat, definició dels recursos necessaris i la forma jurídica més adient, elaboració d'un pla econòmic-financer, normativa específica, etc.

• Anàlisi de la viabilitat del negoci
El Servei de Creació d'Empreses de la Cambra ofereix als emprenedors l’anàlisi de la viabilitat del pla d'empresa que elabora l’emprenedor, i si s’escau, es facilitarà el Certificat de Viabilitat.

• Constitució de l'empresa
La Cambra -com a punt PAE- ofereix als emprenedors la possibilitat de constituir la seva empresa telemàticament de forma ràpida i econòmica. Actualment, les tipologies d'empresa que es poden constituir mitjançant aquest servei són:

-   Empresari individual ( Autònom)

-   Societat Limitada (SL)

-   Societat Limitada Nova Empresa (SLNE)

• Informes de mercat geoposicionats
Informes que contenen tota la informació estratègica necessària que s’ha de conèixer abans d’obrir un negoci en una ubicació determinada o ampliar la xarxa actual d’establiments.

• Línies d'Ajuts i Subvencions
La Cambra de Comerç informa l'emprenedor de totes les línies actives per trobar finançament pel seu projecte empresarial tant a nivell d'ajuts com subvencions.

• Proveïdors i Potencials Clients
El Servei d'Informació d'Empreses de la Cambra (SIE) li ofereix la possibilitat de conèixer tota l’oferta empresarial a nivell local, nacional i internacional, al servei de l’empresa lleidatana.

• Finançament
A través d'aquest servei, la Cambra li ofereix la possibilitat d’aconseguir finançament per la creació de la seva empresa a través de les següents fonts de finançament:

· Conveni de la Cambra amb·"CaixaBank".
· L'Institut Català de Finances (I.C.F.).
· L'Institut de Crèdit Oficial (I.C.O.).
· Préstec Inicia
 
 

Recursos per a l'emprenedor:

• Tràmits administratius per la creació d'empreses:
· Empresari individual autònom
· Societats mercantils
· Societat civil
· Comunitat de béns
· Societat col·lectiva
· Societat comanditària
· Societat cooperativa
· Societat laboral
· Societat nova empresa

• Formes jurídiques existents
· Empresa individual
· Comunitat de béns
· Societat limitada
· Societat anònima
· Societat civil
· Societat cooperativa
· Societat col·lectiva
· Societat comanditària
· Societat laboral
· Societat limitada nova empresa
· Societat professional

• Obligacions Fiscals
· IAE
· IRPF
· Impost de societats

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
contacte_EMPRENEDOR
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida
Enllaços relacionats competitivitat

No current events.