Focus Group - Cambra de Comerç de Lleida

compet_Focus_GroupActualment, el mercat està en continu canvi, en contínua evolució, dificultant la presa de decisions empresarials. La informació es transforma en un actiu important, en un recurs necessari per l’elaboració d’estratègies empresarials i pel desenvolupament d’elements competitius coherents en el mercat.

No li agradaria conèixer en profunditat aspectes clau del seu públic objectiu? Com milloraria la seva gestió si sabés les motivacions i frens respecte a un producte o servei, actituds, percepcions, comportaments, projeccions?

Descripció del servei
El servei de “Focus Group” permet a l’empresa conèixer l’opinió i/o actitud en relació a qualsevol tema (producte o servei, campanya, etc.), essent molt interessant per avaluar projectes abans de portar-los a terme, amb la conseqüent reducció de costos que això pot suposar.

Es basa en la reunió d’un grup de 8 consumidors potencials (o públics objectius determinats) que partint del discurs lliure i espontani sobre una determinada temàtica, ens permetrà observar les reaccions davant els estímuls que ens interessen avaluar.

Metodologia
Fase 1: Definició i selecció del grup (edat, sexe, ús de determinats productes, etc.).
Fase 2: Preparació del guió de qüestions a profunditzar en funció dels objectius assenyalats.
Fase 3: Desenvolupament de la dinàmica de grup (durada aproximada d’1 a 2 hores) La sessió és dirigida per un moderador expert que treballa segons l’esquema predefinit.
Fase 4:
Elaboració de l’informe de conclusions. Presentació al client.

A qui va adreçat
• Empreses en procés d’elaboració de plans o accions estratègiques.
• Empreses de qualsevol àmbit amb necessitat d’analitzar les percepcions respecte el seu producte o servei, un concepte o idea, un embalatge nou o modificat, una campanya de publicitat, el nom d’una marca, etc.
• Empreses de qualsevol àmbit que desitgen testar un producte o servei abans del seu llançament al mercat.

Beneficis que aportem
Posem a disposició de l’empresa una eina que l’ajudarà a prendre decisions estratègiques més adequades, que contribueixin a:
• Facilitar l’obtenció d’informació rellevant per a la presa de decisions empresarials.
• Ajudar que l’empresa adquireixi un coneixement més profund de les percepcions i comportaments del consumidor respecte d’un producte / servei específic.
• Detectar noves necessitats i / o expectatives en els públics clau de l’empresa.
• Generar la informació necessària per a la creació de millores estratègiques sobre un producte o servei, sobre procediments , sobre la competència i la definició d’accions de diferenciació dins del sector.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida
CONTACTE__BLANCA_2
CONTACTE
Enllaços relacionats competitivitat

No current events.