Diagnosi Empresarial - Cambra de Comerç de Lleida

Compet_diagnosi_comercial

Descripció del servei

• Menys facturació i el negoci no funciona com abans?
• Esteu perdent clientela?
• Cal fer un canvi estratègic i no sabeu cap a on anar?
• Voleu fer un canvi d’imatge i necessiteu ajuda?
• Esteu repensant la gamma de productes? 
• Dificultats amb la comunicació/atenció al client?
• Voleu guanyar més diners?

Actualment, el disseny i elaboració de plans estratègics no tenen sentit sense un treball previ d'anàlisi i diagnosi de la situació actual de l’empresa.

Per això, aquest servei us ofereix un treball professional i especialitzat per analitzar la situació actual de la vostra empresa i dissenyar un pla de millora per augmentar la vostra rendibilitat.

Descripció del servei
El servei de diagnosi us permetrà definir accions concretes per recuperar competitivitat i, en definitiva, millorar els resultats de facturació.

Metodologia
Fase 1: anàlisi de la situació empresarial (s'inclou visita a l’establiment), tant a nivell d’orientació del negoci com d'estratègia empresarial o la imatge corporativa.
Fase 2:
informe de diagnosi i pla de millora, que suposa definir accions i establir un calendari que permeti anar-les incorporant.
Fase 3:
seguiment i suport en la implementació del pla de millora.

A qui va adreçat
• Empreses, amb almenys un punt de venda o de prestació de serveis

Beneficis que aportem
Posem a disposició de l’empesa una eina que l’ajudarà a prendre decisions estratègiques més adequades que contribueixin a:
• Identificar i corregir els punts dèbils del seu negoci.
• Identificar i consolidar els seus punts forts.
• Incrementar vendes.
• Millorar la gestió.
• Reduir les queixes.
• Millorar la seva imatge de marca.
• Fidelitzar clientela.

 
Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
hashtag_clubcambralleida
CONTACTE__BLANCA_2
CONTACTE
Enllaços relacionats competitivitat

No current events.