La Cambra Opina - Cambra de Comerç de Lleida

Ara, no podem deixar passar el tren

train-1553734-639x852Les potencialitats de Lleida com a plataforma logística ferroviària són sobre la taula. Tant l’estudi realitzat en el marc del Projecte Clyma impulsat pel Cercle d’Infraestructures, com el que la Diputació de Lleida va encarregar a l’Institut Cerdà destaquen el posicionament estratègic de la capital de Ponent. La seva ubicació al bell mig del flux del transport de mercaderies entre Madrid i Barcelona la converteix en la candidata ideal per assumir aquest paper. Una actuació que des de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida considerem molt rellevant, ja que pot ser un motor per al desenvolupament del teixit productiu de les comarques lleidatanes.

Llegir més

 

Emprenem, col·laborem per créixer!

La major part de les vegades que escoltem parlar d’emprenedoria tendim a relacionar-ho a una persona o grup de persones que pretén impulsar un projecte empresarial nou. Una proposta basada en una idea que vol esdevenir una oportunitat de mercat. Però de fet, hi ha moltes altres formes de ser emprenedor i una és el que s’anomena l’emprenedoria corporativa, un terme en el qual volem aprofundir en aquest article.and-so-the-journy-begins-1255841

En primer lloc, dir que no hem d’entendre l’emprenedoria només com un estat inicial en el que es pot trobar una determinada empresa, encara que també pugui ser-ho. Però ser emprenedor va més enllà i implica una actitud en pro d’una constant evolució que permet a l’empresa innovar i introduir millores en els processos productius i en la seva manera de treballar –tant de cara endins com enfora- que redundarà en un augment de la seva competitivitat. Serà doncs aquesta actitud emprenedora la que la col·locarà en una millor posició alhora de treballar i plantar cara als reptes que suposa el context exigent i canviant que protagonitza els temps que vivim.

Llegir més

 

La crisi: una oportunitat i un repte

Les dades dels darrers mesos semblen assenyalar que l’economia lleidatana agafa ritme. L’evolució de la balança comercial del primer semestre i les expectatives de l’empresariat que reflecteix el Ritme econòmic fan pensar en que les coses comencen a tornar al seu lloc després de la greu crisi que hem patit. Malgrat encara arrosseguem una de les xacres que més directament impacta sobre la ciutadania, l’atur, Lleida té la sort de ser la demarcació catalana amb l’índex més baix de persones que tot i voler-ho fer no trebacrisis-1538225-640x480lla (EPA); cinc punts per sota de la mitjana catalana i gairebé set de la de l’estat Espanyol. Des d’una perspectiva empresarial això suposa que es fa necessari treballar i impulsar aquelles palanques que han d’ajudar les nostres empreses a millorar la seva competitivitat.

Des de la Cambra de Comerç de Lleida estem convençuts que la internacionalització, la innovació i sobretot la formació dels recursos humans són els factors que permetran a l’empresa lleidatana assolir aquesta competitivitat i aprofitar l’entorn econòmic favorable que s’albira. I per tal de poder donar suport a les petites i mitjanes empreses, hem convertit aquestes tres actuacions en les nostres grans línies estratègiques.

Llegir més

 

Eleccions Cambra 2019
ajudes_eu_banner
Contacte_premsa
CONTACTE
hashtag_clubcambralleida