0 Items

Curs online: Benestar animal en el transport

175,00

Category:

Obtenció del certificat de competència que permet realitzar el transport d’animals vius segons marca la normativa europea

Adreçat a:

Totes aquelles persones que vulguin obtenir el Certificat Oficial de Competència per al transport d’Animals vius, tal com obliga la legislació europea i espanyola, des del 5 de Gener de 2008.  Aquesta formació segueix les pautes del Reglament CE 1/2005, on s’exposa l’obligatorietat d’haver rebut la formació del curs de benestar animal per als transportistes d’animals vius.

Quan comencem? Tria la data d’inici:

21, 25 i 28 de gener

Horaris:

Sense horaris, curs online.

Durada: 

20 hores.

Objectius:

Amb el curs de “Benestar Animal en el transport” s’obté la qualificació necessària per a sol·licitar el Certificat o Carnet per al Transport d’Animals Vius.

El curs no té caducitat, per la qual cosa serà vàlid fins a la possible revisió per l’autoritat competent

L’obtenció del Carnet permet:
1. El transport d’animals de bestiar realitzat pel propietari d’aquest bestiar, a una distància de la seva instal·lació ramadera major de 50 quilòmetres.

2. Les empreses dedicades al transport d’animals vius en els seus vehicles sempre han de portar una persona amb certificat de competència.

3. Els vehicles no pertanyents a empreses dedicades al transport d’animals han de comptar amb una persona amb certificat de competència si la seva destinació són certàmens de compravenda de bestiar, escorxadors o qualsevol altre que impliqui el canvi de titularitat del bestiar o la realització d’una activitat econòmica

Programa:

Tema 1. Fisiologia dels animals. Necessitats d’aliment i aigua. Comportament. Concepte i mesura de l’estrès.

Tema 2. Aspectes pràctics de la manipulació d’animals.

Tema 3. Repercussions de les pràctiques de conducció en el benestar dels animals transportats i en la qualitat de la carn.

Tema 4. Cures d’emergència dispensats als animals

Tema 5. Els criteris de seguretat per al personal que treballa amb els animals.

Tema 6. Aspectes lligats a la seguretat viària.

Tema 7. Actuació del transportista en cas d’accident o incident.

Tema 8. Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

Tema 9. Els aspectes tècnics i administratius en relació amb la neteja i desinfecció dels mitjans de transport i contenidors.

Tema 10. Condicions en els mitjans de transport. Temps de viatge. Intervals de subministrament d’aigua, alimentació i descans.

Tema 11. Documentació del transport.

Prova final – Qüestionari online curs benestar animal en el transport d’animals vius.

Quota d’inscripció: 175 €*

* Bonificat a través de Fundae

 

 

 

Descarrega aquí el programa en PDF