0 Items

Estudis econòmics

Estudis econòmics


Índex > Qui som > Estudis econòmics

Estudis econòmics

Des d’aquest apartat podreu accedir a informacions d’interès i rellevància pel que fa a l’actualitat econòmica de les terres de Lleida, en particular, i de Catalunya, en general, posant a diposició de les empreses aquells documents i reflexions en què la Cambra de Comerç de Lleida ha tingut un paper actiu, ja sigui com a promotor o com a col·laborador.

L’objectiu principal d’aquests estudis és assumir una funció informativa que esdevingui d’utilitat als diferents agents econòmics del territori: teixit empresarial, administracions públiques, mitjans de comunicació, opinió pública, etc.

En definitiva es tracta d’oferir eines d’utilitat per a la presa de decisions.

 

Ritme econòmic

La Cambra de Comerç de Lleida amb conveni amb l’Institut d’Estadística de Catalunya realitza, des de 2007, una enquesta de conjuntura que permet fer un seguiment de la dinàmica i perspectives de l’economia de la província de Lleida.

L’enquesta es basa en una mostra de 350 empreses amb estratificacions representatives d’acord amb el pes econòmic de cada sector. Per cada sector s’han seleccionat unes empreses de forma aleatòria i s’ha completat amb d’altres que són les més representatives de les principals activitats.

Aquesta informació ens permet periòdicament i de forma puntual anar donant a conèixer l’evolució de la conjuntura econòmica del nostre entorn a través de la elaboració del informe de Ritme econòmic per part dels tècnics de Cambra.

En el Ritme Econòmic, trimestral, exposem la tendència seguida per les empreses en període estudiat, així com les expectatives previstes per part dels agents econòmics enquestats. D’altra banda, en cada publicació s’inclouen aspectes d’actualitat per l’economia lleidatana.
Ritme Econòmic, és una eina útil que, de manera gràfica i textual, recull els fets i esdeveniments més importants del nostre entorn econòmic.

Balança comercial

La balança comercial és un registre d’importacions i exportacions de Lleida i que s’elabora de forma anual per l’Àrea d’Internacional de la Cambra de Comerç, a través de les dades extretes del Instituto Español de Comercio Exterior.

Memòria econòmica de Catalunya

 

La Memòria econòmica de Catalunya, que edita anualment el Consell de Cambres de Catalunya, és la publicació de referència en l’anàlisi de l’economia catalana. Aquesta publicació ofereix una visió global de l’economia catalana i del seu territori.

L’informe conté una anàlisi del context internacional i espanyol, així com de l’economia catalana i les seves comarques. També integra articles curts i treballs monogràfics sobre temes d’actualitat econòmica signats per reconeguts experts en la matèria, conferint un valor diferent a cadascun dels volums.

PODEU CONSULTAR LA SÈRIE TEMPORAL DE MEC de Lleida AQUÍ:

Contacta

Si vols més informació sobre el Servei d’Estudis Econòmics que realitzem a la Cambra pots posar-te en contacte amb Blanca Siurana ( 973 23 61 61 bsiurana@cambralleida.org) o omplir el formulari següent:

13 + 3 =