0 Items

Ajuts


Índex > Tràmits > Ajuts

La Cambra de Comerç de Lleida assumeix encàrrecs i col·laboracions amb organismes regionals, estatals i internacionals per tal que les empreses de la seva demarcació puguin beneficiar-se d’ajuts o subvencions.

Aquests ajuts són sobre temàtiques diverses i en cada cas beneficiar-se’n està associat a condicions diferents. En alguns casos, fins i tot es publiquen convocatòries públiques d’obligada concurrència entre sol·licitants de subvencions.

Consulteu els documents de convocatòria i els seus annexos per obtenir més detalls.

Ajuts de l’any 2020

 Programa Xpande digital

TIC en l’àmbit de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d’acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España.
Data de publicació:  21/10/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 22/10/2020 a les 9.00h i el 04/11/2020 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa Xpande de Suport a l’Expansió Internacional de les Pimes

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España.
Data de publicació: 04/09/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 14/09/2020 a les 9.00h i el 15/12/2020 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació 

Garantía Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores: Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  12/08/2020 
Període de presentació de sol·licituds: Des del 13/08/2020 a les 9:00 fins al 31/12/2020 a les 14:00 o fins a exhaurir pressupost.

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  05/08/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 13/08/2020 a les 9.00h i el 15/11/2020 a les 19.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 12 d’agost 2020
Període de presentació de sol·licituds: des del dia 20 d’agost 2020 a les 9.00h fins el dia 17 de setembre a les 14.00h o fins exhaurir pressupost. 

Via de presentació de sol·licituds: Aquest any 2020, només s’acceptaran les sol·licituds a través de Seu Electrònica, NO s’acceptaran sol·licituds per altres vies (presencial, correus,…).

PRESSUPOST EXHAURIT PER AQUESTA CONVOCATÒRIA

 

 

Ajuts de l’any 2019

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  27/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 11/06/2019 a les 9.00h i el 15/11/2019 a les 19.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa de Competitivitat Turística (PCT)

Turisme

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 01/12/2019 a les 16.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa Xpande de Suport a l’Expansió Internacional de les Pimes

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España.
Data de publicació: 17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 01/12/2019 a les 16.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa Xpande digital

TIC en l’àmbil de la Internacionalització

Programa: Programa Xpande digital per a la prestació de serveis de suport a la internacionalització a través de plans d’acció en màrqueting digital internacional de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i Cámara de España.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

Programa InnoCámaras

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica i Cambra de Lleida.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost.

(Pressupost exhaurit. No s’accepten més sol·licituds)

Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica, i Cambra de Lleida.
Data de publicació:  17/05/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 03/06/2019 a les 9.00h i el 13/12/2019 a les 14.00h, o fins exhaurir pressupost. 

(Pressupost exhaurit. No s’accepten més sol·licituds)

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació 

Garantía Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores: Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació:  08/04/2019
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/04/2019 i 31/12/2019

Ajuts de l’any 2018

Programa de Competitivitat Turística (PCT)

Turisme

Programa: Programa de Competitivitat Turística de Selecció de pimes·i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics a pimes turístiques de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica i Cambra de Lleida
Data de publicació: 28/09/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 16/10/2018 a les 9.00h i el 15/12/2018 a les 17.00h

Plan de Comercio Minorista (PCM)

Comerç

Programa: Convocatòria de selecció de pimes i autònoms pel desenvolupament de diagnòstics d’innovació comercial del Pla de Comerç Minorista de la demarcació de la Cambra de Lleida.
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, Secretaria de Estado de Comercio i Cámara de España
Data de publicació:  30/07/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 09/08/2018 i 15/11/2018

Programa Xpande de Suport a l’Expansió Internacional de les Pimes

Internacionalització

Programa: Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes 2014-2020
Entitats cofinançadores: FEDER, Cambra de Lleida, ACCIÓ i Cámara de España
Data de publicació: 26/06/2018
Període de presentació de sol·licituds: 11/07/2018 a les 8.30h

Programa Xpande digital

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Programa InnoCámaras

Negoci

Programa: Programa InnoCámaras de suport a la incorporació de la innovació en les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 24/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2018 a les 12.00h i el 15/12/2018 a les 14.00h o fins esgotar pressupost.

Programa TICCámaras

TIC

Programa: Programa TICCámaras, suport·a la incorporació de les TIC a les pimes de la demarcació de la Cambra de Lleida
Entitats cofinançadores: FEDER, Diputació de Lleida – Promoció Econòmica, i Cambra de Lleida.
Data de publicació: 24/05/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 08/06/2018 a les 12.00h i el 15/12/2018 a les 14.00h o fins esgotar pressupost.

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a la Contractació
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a Emprenedors

Garantia Juvenil

Programa: Programa Integral de Qualificació i Ocupació. Ajudes a Emprenedors
Entitats cofinançadores:·Fondo Social Europeo, Cámara de España, Cambra de Lleida.
Data de publicació: 23/04/2018
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 24/04/2018 i 28/12/2018

Altres ajuts